Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Acý Sözler
  Aðýr Sözler
  Afilli Sözler
  Anlamlý Sözler
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Limaný Sözleri
  Aþk Sözleri
  baho facebook Sözleri
  Can Sýkýntýsý Sözleri
  DamaR Sözler
  Dogum Gunu Mesajlari
  dokunan sözler
  Dostlar Kervani Sözleri
  DuygusaL Sözler
  Erkek Giyim
  Facebook Duvar yazýlarý
  gunaydin mesajlari
  güncel HaberLer
  Güzel Sözler
  hafta baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlarý
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hisler Aynasý
  Hüzünlü Sözler
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadýn Giyim
  Kahraman Tazeoglu
  Kapak Sözler
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Kutlama Mesajlarý
  LaL-ü Aþk Sözleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  mobil ekran kaðidi
  Necip Fazýl Sözleri
  Pazar mesajlari
  resimli cuma mesajlarý
  resimli dini sözler
  Resimli Dua Sözleri
  resimli mevlana sözleri
  Romantik Sözler
  Rüya tabirleri
  sedat peker sözleri
  semsi tebrizi sozleri
  Sohbet Odalarý
  Twitter Sözleri
  Yemek Tarifleri
  Yürek Sýzým SozLeri
  Özlem Sözleri
  Þiir Köþesi
  İletişim
 

         sitemap

 Dini chat

... ...

Okunma

3938

mircte sohbet  

Dini Chat OdaSina Hoþ Geldýnýz Dini Sohbet,lerin sizlere her daim sunmuþ oldugu hizmet islami sohbet hakkýnda bir kaç bilgi verme amaçlý oLup,Bir kitabýn baþýndan birkaç sayfa okuyup, ya da bir filmin ilk giriþini seyredip o eserler hakkýnda karar vermeye kalkýþmak, en azýndan cahilliktir, bilgisizliktir. Elma aðacýnýn tohumuna bakýp, Hani, elma bunun neresinde?” diyen birinin önce bilgisizliðine, sonra da aceleciliðine hükmedilir. Evet, insan hem cahildir, hem de acelecidir; bunu aþamadýkça da bunalýmdan, stresten, derin kuyulardan kurtulmasý zordur.


Ýnsana verilen nimetlerin kýymetini, insanýn algýlayabilmesi için, bazen onun üzerine karanlýklar çöker. O da “Eyvah! Hayatým karardý!” diyerek ümitsizliði mesken edinir. Oysa bu karanlýklar, bu gece, aslýnda ona biraz sonra armaðan edilecek olan gündüzün müjdeleridir

Dünyanýn, dünya karanlýðýnýn bir özelliði, bir amacý, orada insanýn ahireti aramasý adýna düþünmesi, çaba sarf etmesi içindir. Hayat zýtlardan meydana gelmiþtir; dünya, ahiretin zýddýdýr. Bugün içinde bulunduðun dert ve sýkýntýlar, senin ölmeni deðil, olmaný saðlýyor; sen çýkýp isyan feryadý basýyorsan, cehaletini de ilan ediyorsun demektir. Hangi cahil mutlu olmuþtur?

Ýnsanýn görevi, Rabbinin kendisindeki tecellisini olgunlaþtýrmak, terbiye etmek ve ruhunu sonsuzluða hazýrlamaktýr. Bunu baþardýðý zaman, onun fiziki eksiklik veya donanýmlarý onu etkilemez; çünkü o, fani olanýn zebunu, tutsaðý olmaktan kurtulmuþtur. Gerçek özgürlük de bu deðil midir? Terbiye, Rabbin varlýk üzerindeki tecellisidir; insan bu tecelliyi hissetmek ve olgunlaþtýrmakla görevlidir. Bunu baþaramayan insan “hayvandan da aþaðýdýr.

Ýnsan zaman denen sihirli olguyu biraz hissedebilse, o vakit, bazý þeyleri baþýndan itibaren sezmeye baþlar. Ýþte asýl bilgiye giden yol da budur. Kendi zayýflýðýna bakýp, baþkalarýnýn semizliðinden kýskanmaz, olaylar ve verilerini kalbin ýþýðý altýnda aklýnýn gözüyle görür ve tatmin olur

dini sohbet, dini chat, dini sohbet odalarý, dini chat odalarý, dini chat sohbet ve daha fazlasý için doðru adres,Hak etmediðin halde, makamýndan, fiziðinden, zenginliðinden vb, övülüyorsan, bu zehirli arzu ve þehvet senin sonunu hazýrlayabilir. Bazý aðlayýþlar da bunlarýn ilacý konumundadýr.

Bütün mesele, hayatý Yaratan’ýn þifreleri doðrultusunda hayatý yaþamak ve insanlýða ulaþmaktýr. Ýnsanlýða ulaþabilmenin formülü de zýtlarý kendi içinde cem etmek ve bunlarýn çarpýþmalarýna bedenini mekân edinirken, ruhunun özgürce akýþýný hissedebilmektir. Bütün bunlar bir sistem içinde gerçekleþir. Bu sistemin adýna da Ýslam denir. Bu akýþý saðlayabilen ve bu sisteme uyum saðlayarak yaþayabilenlere “ÝNSAN” denir.

islami sohbet, dini sohbet, islami chat, dini chat, din sohbet, sohbet chat, dini sohbet odalarý, dini sohbet siteleri kelimelerinde en hizli dini chat sitesidir.

...

  Yorumlar

 
Güzel bir Pazar Sabahindan


Hayýrlý ve mutlu sabahlar


Resimli Aþk Sözleri


Boþ ver gitsin. . .


Ýnsanlarýn kendilerine


mercimek bile fýrinda


Hüzün aðir geLir


istersen kýskan


dua ile çaldim


Baho-en yakýn arkadaþ


Yaþatmazlar :)


en güzel aile sözleri


en güzel hafta sonu mesajlarý


cuma ve günaydýn mesajlarý


dini sabah mesajý


cuma sabahý mesajlarý


günaydýn mesajlarý facebook resimli ,Bu Ekim ayinin ilk hafatsi pazartesine Özel Resimli Kapak Sözler, Resimli Günaydin Mesajlari yer alýr. Facebookta paylaþmanýz için Resimli hayirLi sabah Kapak Sözler,i bir araya getirdik


resimli komik günaydýn mesajý


yeni baþlangýç mesajlarý resimli


yeni hafta mesajlarý


Eğer zevkli ve güzel Sohbet etmek istiyorsan Türkiyenin en hızlı ve ücretsiz mobil mp3 şarkı arama sitesimizden,bedava müzik dinlerken Mircte Sohbet Farki ile 24 Saat Full Sohbet Radyo Yayını ve Chat ile Sohbet Odaları Seni Bekliyor ..

günün Sözü Cehennem ateşi kadının öfkesi yanında sönük kalır.

Mircte.Net @ Copyright © 2012 © 2017 Mircte Sohbet Odaları

Desing By eFe