Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Acý Sözler
  Aðýr Sözler
  Afilli Sözler
  Ali Kýnýk þarkýlarý
  Anlamlý Sözler
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Limaný Sözleri
  Aþk Sözleri
  baho facebook Sözleri
  Can Sýkýntýsý Sözleri
  Can YüceL Sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  DamaR Sözler
  Dogum Gunu Mesajlari
  dokunan sözler
  Dostlar Kervani Sözleri
  DuygusaL Sözler
  Erkek Giyim
  Facebook Duvar yazýlarý
  gunaydin mesajlari
  güncel HaberLer
  Güzel Sözler
  hafta baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlarý
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hisler Aynasý
  Hüzünlü Sözler
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadýn Giyim
  Kahraman Tazeoglu
  Kapak Sözler
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Kutlama Mesajlarý
  LaL-ü Aþk Sözleri
  Magazin haberleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  mobil ekran kaðidi
  Müzik Dinle Mp3 Ýndir
  Müzik Haberleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Pazar mesajlari
  resimli cuma mesajlarý
  resimli dini sözler
  Resimli Dua Sözleri
  resimli mevlana sözleri
  Romantik Sözler
  Rüya tabirleri
  sedat peker sözleri
  semsi tebrizi sozleri
  Sohbet Odalarý
  Twitter Sözleri
  Yemek Tarifleri
  Yürek Sýzým SozLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þiir Köþesi
  İletişim
 

         sitemap

 Ramazan, Þaban ve Recep

... ...

Okunma

4773

mircte sohbet  

Ramazan Ayý Ne Zaman?
 
Ramazan ayý 2015 yýlýnda 18 Haziran günü baþlayacaktýr. On bir ayýn sultaný olarak adlandýrýlan Ramazan ayý 18 Haziran Perþembe 2015 günü baþlayacaktýr.
 
Üç Aylar Ne Zaman Baþlýyor?
 
Üç aylar olarak bilinen Recep, Þaban ve Ramazan ayý baþlangýcý 20 Nisan 2015 Pazartesi günü baþlayacaktýr.
 
Ramazan Ayýnýn Hilal Ýle Belirlenmesi
 
Hesaba, takvime göre hareket edilmez. Hilalin görüleceði gün deðil, doðacaðý gün, doðru olarak hesapla tespit edilir. Fakat dinimiz, oruca baþlamayý ve bayramý, hilalin doðmasýna deðil, hilalin görülmesine baðlamýþtýr. Hadis-i þerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu býrakýn) buyuruldu. Hilal, ya hesapla bulunan günde veya bir gün sonra görülür. Hesapla bildirilen günden önce asla doðmaz, doðmadýðý için de görülemez, çünkü Allahü teâlânýn koyduðu nizamda eksiklik, yanlýþlýk yoktur. Güneþin ve ayýn hangi saatte doðup batacaklarýný, çok önceden hesapla bilmek mümkündür. Yeni ayýn hilali hesapla bulunan zamanda doðar, fakat havanýn bulutlu olmasý gibi sebeplerle bazen doðduðu gün görülmeyebilir. Ramazan ayýný tespit için, hilali aramak ve görmek gerekir. Hicri kameri ay 29 gün de çekebileceði için, hilal görülünce Þaban ayýnýn 29’u da olabilir. Eðer görülemezse, Þaban ayýný 30’a tamamlamak gerekir. Hilali görmekle ramazanýn baþlamasý, hesapla bulunandan bir gün sonra olabilir, fakat bir gün önce olamaz, çünkü hilalin, hesapla bulunan günden önce doðmasý ve görülmesi mümkün deðildir.
 
Ramazan ayýnýn her yýl 30 gün çektiðini sananlar da var. Hâlbuki kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Hep 30 çekse, hicri yýl 360 gün olur. Her yýl, 10-11 gün erken gelmesinin sebebi, kameri aylarýn bazen 29 çekmesinden dolayýdýr.

...

  Yorumlar

 
romantik defterler


cumartesi gecesi


Daha baþka þeyler


Bazý kaderler


duygusal yeni yýl yazýlarý


islami yeni yil mesajlari


Tutacaðý yok ama


Ben sana bir kadýnýn


Sevmek için


cuma aKþaminda


Yaþatmazlar :)


en güzel aile sözleri


en güzel hafta sonu mesajlarý


cuma ve günaydýn mesajlarý


dini sabah mesajý


cuma sabahý mesajlarý


günaydýn mesajlarý facebook resimli ,Bu Ekim ayinin ilk hafatsi pazartesine Özel Resimli Kapak Sözler, Resimli Günaydin Mesajlari yer alýr. Facebookta paylaþmanýz için Resimli hayirLi sabah Kapak Sözler,i bir araya getirdik


resimli komik günaydýn mesajý


yeni baþlangýç mesajlarý resimli


yeni hafta mesajlarý


Eğer zevkli ve güzel Sohbet etmek istiyorsan Türkiyenin en hızlı ve ücretsiz mobil mp3 şarkı arama sitesimizden,bedava müzik dinlerken Mircte Sohbet Farki ile 24 Saat Full Sohbet Radyo Yayını ve Chat ile Sohbet Odaları Seni Bekliyor ..

günün Sözü Baba malından ne fayda, başta devlet olmasa.Dede Korkut....

Mircte.Net @ Copyright © 2012 © 2017 Mircte Sohbet Odaları

Desing By eFe