Menü

   Ana Sayfa
   Sohbet'e Giriş
  Acý Sözler
  Aðýr Sözler
  Afilli Sözler
  Ali Kýnýk þarkýlarý
  Anlamlý Sözler
  Ayrýlýk Sözleri
  Aþk Limaný Sözleri
  Aþk Sözleri
  baho facebook Sözleri
  Can Sýkýntýsý Sözleri
  Can YüceL Sözleri
  Cemal Süreya Sözleri
  DamaR Sözler
  Dogum Gunu Mesajlari
  dokunan sözler
  Dostlar Kervani Sözleri
  DuygusaL Sözler
  Erkek Giyim
  Facebook Duvar yazýlarý
  gunaydin mesajlari
  güncel HaberLer
  Güzel Sözler
  hafta baþi Sözleri
  hafta sonu mesajlarý
  Hayýrlý SabahLar Sozleri
  Hisler Aynasý
  Hüzünlü Sözler
  iyi Geceler Mesajlarý
  Kadýn Giyim
  Kahraman Tazeoglu
  Kapak Sözler
  Komik Sözler
  Kurtlar Vadisi Pusu
  Kutlama Mesajlarý
  LaL-ü Aþk Sözleri
  Magazin haberleri
  Mezar Taþý Yazýlarý
  mobil ekran kaðidi
  Müzik Dinle Mp3 Ýndir
  Müzik Haberleri
  Necip Fazýl Sözleri
  Pazar mesajlari
  resimli cuma mesajlarý
  resimli dini sözler
  Resimli Dua Sözleri
  resimli mevlana sözleri
  Romantik Sözler
  Rüya tabirleri
  sedat peker sözleri
  semsi tebrizi sozleri
  Sohbet Odalarý
  Twitter Sözleri
  Yemek Tarifleri
  Yürek Sýzým SozLeri
  Özdemir Asaf Sözleri
  Özlem Sözleri
  Þiir Köþesi
  İletişim
 

         sitemap

 2016 Burç Yorumlarý

... ...

Okunma

3313

mircte sohbet  

Yepyeni yýl da en çok merak edilenlerden biri de ,
yeni yýlda bizi neler bekliyor,bu konuda en detaylý bilgileri ise astroloji vermekte.
Hangi burcun ne özellikte oldugunu, aþk hayatý, para ve iþ durumu, þans yeni yýlda neler getirecek acaba?
Mircte.net te hazýrladýgýmýz 2016 burc yorumlarý ile fikir edinebilir merakýnýzý giderebilirsiniz.
Þimdi bakalým hangi burcu neler bekliyor dilerizki güzel ve kalbinizin istedigi bi yýl gecirirsiniz :)

Koç Burcu 2016:Sevgili Koç burcu, 2016 yýlýnda hýzlý adýmlar atmak isteyecek, çalýþmalarýnýzý biran önce sonuçlandýrma arzusunda olacaksýnýz ancak biraz daha temkinli davranmanýzda...

Boða burcu 2016:Sevgili Boða burcu, 2016 yýlýnýn gelmesiyle beraber hayatýnýzýn belirli bölümlerinde uzun süredir karþýnýza çýkmayan, size keyif verecek ve mutlu olmanýzý saðlayacak...

ikizler burcu 2016:Sevgili Ýkizler burcu, 2016 yýlý hayatýnýzýn önemli kýsýmlarýnda sizi þaþýrtacak yeniliklerle beraber gelecek. Bu yýl içerisinde karþýnýza çýkan yenilikler sizin enerjinize...

Yengec burcu 2016:Sevgili Yengeç burcu, 2016 yýlýnýn gelmesiyle beraber özellikle iþ dünyasýndaki çalýþmalarýnýz daha fazla dikkat çekmeye baþlayacak. Çalýþmalarýnýzla ön plana çýkmanýz muhtemel...

Aslan burcu 2016:Sevgili Aslan burcu, 2016 yýlýnda farklýlýklar söz konusu olacak. Gerek iþ gerek eðitim gerekse özel hayatýnýzda sizi hem memnun edecek hem de mutsuz edecek geliþmeler meydana gelecek...

Baþak burcu 2016:Sevgili Baþak burcu, 2016 yýlýnda hedeflerinizle daha fazla ön plana çýkmaya baþlayacaksýnýz. Þartlarýn istediðiniz gibi geliþecek olmasý sizi daha fazla motive edecektir....

Terazi burcu 2016:Sevgili Terazi burcu, 2016 yýlýnda hayatýnýzýn belirli bölümlerinde çok daha þanslý olacaksýnýz. Hayatýnýzýn iyi yönde deðiþmeye baþladýðýný geride býraktýðýmýzýn yýlýn sonlarýnda...

Akrep Burcu 2016:Sevgili Akrep burcu, 2016 yýlýnýn gelmesiyle beraber iþ hayatýnýzda yoðun temponun da beraberinde geleceðini bilmeniz gerekiyor. Yýlýn ilk aylarýnda biraz daha yavaþ tempoda çalýþacaksýnýz...

Yay Burcu 2016:Sevgili Yay burcu, 2016 yýlýna keyif verici olaylarla baþlayacaksýnýz. Yýlýn geneline baktýðýmýzda da keyfiniz yerinde olacak gibi görünüyor. Bazýlarýnýz bu yýl içerisinde ev deðiþikliði...

Oðlak Burcu 2016:Sevgili Oðlak burcu, 2016 yýlý içerisinde en dikkat çekici geliþmeler iþ hayatýnýzda veya eðitim yaþantýnýzda karþýnýzda çýkacak. Özellikle düþük notlarýnýzý yükseltmek için çalýþmalar...

Kova Burcu 2016:Sevgili Kova burcu, 2016 yýlýnýn ilk yarýsýnda maddi olarak geliþmeler meydana gelecek. Özellikle bu ilk altý aylýk dönemi en iyi þekilde geçirmeye çalýþmalýsýnýz. Kafanýzý meþgul edecek...

Balýk Burcu 2016:Sevgili Balýk burcu, 2016 yýlýnda sürekli düþündüðünüz ve hayalini kurduðunuz geliþmelere ulaþmanýz için çok fazla fýrsatla karþýlaþacaksýnýz. Sýkýntýlarýnýzdan kurtulacaðýnýz...

...

  Yorumlar

 
dinisohbeti


Erkan Ogur - pencereden kar geliyor


Ýnan ki biliyorum


Yaþlý birer bunak olalým


Etkileyici Hasret Sözleri


Uyandým mý Uyandým


KýnaYý Getir Aney DinLe


Ýnsanlýk


Yazarken deðdirir gibiyim


Günaydýn güneþ


Yaþatmazlar :)


en güzel aile sözleri


en güzel hafta sonu mesajlarý


cuma ve günaydýn mesajlarý


dini sabah mesajý


cuma sabahý mesajlarý


günaydýn mesajlarý facebook resimli ,Bu Ekim ayinin ilk hafatsi pazartesine Özel Resimli Kapak Sözler, Resimli Günaydin Mesajlari yer alýr. Facebookta paylaþmanýz için Resimli hayirLi sabah Kapak Sözler,i bir araya getirdik


resimli komik günaydýn mesajý


yeni baþlangýç mesajlarý resimli


yeni hafta mesajlarý


Eğer zevkli ve güzel Sohbet etmek istiyorsan Türkiyenin en hızlı ve ücretsiz mobil mp3 şarkı arama sitesimizden,bedava müzik dinlerken Mircte Sohbet Farki ile 24 Saat Full Sohbet Radyo Yayını ve Chat ile Sohbet Odaları Seni Bekliyor ..

günün Sözü İnsanlar akılsızlıkları yüzünden “alınlarında yazılı olandan” daha çok acı çekerler. Eflatun..

Mircte.Net @ Copyright © 2012 © 2017 Mircte Sohbet Odaları

Desing By eFe