GzeL szler

hadi google gzel szleri indexle

Google gzeL Damar szler Sitemap

mircte sohbet
Bazen gitmek gerekir
Bazen haketmediklerý deðeri
Hayatimizdaki Herkes önemLidir
Herkes sanatýný Yapýyor
Kartal Yavrusunu eðýtýyordu
Kürt Kürtçe diyor
adam sevgilisinden ayrilmiþ
sohbet
sohbet odalarý
sevgilerin eksik
kalbýnýzýn isinmadýðý
Kimsenin hakký kaLmaz
Çok zor
Neden Kanka
bir daha aðlayalim
sakLadamda hüznümü
aðLarken güLdüðümü
nereye gidersen git
ne tamamlayabildin
keþke hiç buyumeseydik
saKýn
SöyLenecek söz
chat
islami sohbet
aþk Yakar Sende yanma
Kendine yaKiþani seV
cesurun baKýÞý
Bu þehir Girdap GüLüm
Gidenin arDindan
islami radyo
Sevmek için
iyi Niyetinizi KuLlanan
KoLay ÝyiLeþmez
temiz yürekli insanlar
diyetisyenlerin þiþman
Bende yokluðunun kýyameti
günler geçer ama
iyikileriniz keþkeleriniz
küçük bir tebessüm
herþeyi bilene deðil
salaða yatanlar iyi de
Ne insanLar tanýdým
Sana sesleniyorum eyy 2015
Havalar soÐudu
Ravza sohbet
Sen dilinle öldürür
Baþka ayýLara bakma
Sana verdiðim deðere
Ýliþ bana
hayattaki Bir Çok þeye
Seni kiþisel seviyorum
Almanya sohbet
sesli sohbet
Etkileyici Cuma Sözleri
hayirli cumalar
sabah duasý
yeni güne bismillah
her kýz eþinin
BabaLar soðük Görünür
iyi geceler hayat
Sus ve Dinle
2015 Yeni Aþk Mesajlarý
isLami sözler
intikam Sözleri
Milli Piyango Biletini Alan
Kim Ne derse desin
evine HoÞ geLdin
Her þeyi yapsaydýnda
Aþk
Pazar güNü keyfiniz
pazar günlerinin KorkuLu Ruyasi
Pazar Menüsü
Pazar günü yapilicak
Pazar aKaþmi Güzelliði
Ununa bir sözüm yok
Huzur yanýnýzda olsun
Çevrendeki insanlar
Kahretsin
Deli kadýnlar
Senden geçmenin ateþindeyim
Sen adamý aþýk edersin
Kalabalýk mý kalabalýktý
Sizi aramýyor
Bir kadýn kalbine yaslanmýþsa
yanýnda saçmaladýÐýn
Öyle bir git ki
Ne güzeL demiþ þair
Kimseyi kinama
Derviþe sorduLar
islami chat
iyi niyetler
belký sandiðin kadar
Gülüþümü Kim incitirse
Sýradaki uçan tekme
Kader deyip geçme
Yeterki kalbimiz
diL baþKa oLmuþ
Yürek Esintileri
Cuma Gecemiz Mübarek
cuma aKþaminda
sirf yüzümü görenler
Boþ siLahtan deðil
Bazen hayattaki
en güzel cuma mesajlari
Güzel cumaLar
Cuma gecesi duasi
cuma duasi
hayýrlý cumalar
Yine de sizlar Yüreðin
FarkLýydýk Biz seninle
Her Yüreðin Harci deðildir
Tozlu raflarda unutulmaya
Kiþisel hikayeler
Çözülmesi zor bil bilmece
Gözlerime bakýp bana
Sobada piþen çayý
MutLuLuk Ýçin
Gecesi sümbül kokan
iyi geceler
Tek KiþiLik
mezarlýk ziyaretleri
bize düþman olan
Pazar gününün sizlere
MutLu pazarlar
Sen benim þiirimin
GüzeL bir gün
Evi TozLuymuþ
yeni hafta hepimize
Sabahin Köründe
kalýcý Güzellik
Beklemek
Kötü günler de
adalet topaldýr
hayat susup Sabredecek Kadar
Bir avüÇ Toprak
aLarm Kalk diyo
iyi dürüst
Gideyim de
bazen en güzeli
Tezatlarla doludur kadýn
arKamdan KonuþanLar
içindeki yoLculuðüm
HüzNümü
çayý da koydum
erkeðin okumüþü kadý
Bir kadini
günde 200 kere
HayaLLerin Ýçi SenLe DoLu da
ihtiyacim olduðünda
Madem Gidecektin
eskisi gibi oLaLým
aLiþ buna
sabah sabah belamýsýn
uzaktan seviyorum seni
umrumda oLmaz
hisler aynasý cuma mesajlarý
Biraz deLi
Varmaz oLdu vermeye
Yaþlý birer bunak olalým
Noktadan sonra bitmeyen
Can KýrýkLarý
aLdanmayin
her iki arý
Ne bereketli doðürmüþsun
Ýki kizin varsa
yine ben geldim
Hayýrlýsý ne uzun kelime
Mevsim kýþ
Bu sana son kanayýþým
kadýna yalnýzlýk yakýþmaz
Hiçbir þey günleri
MutLu hafta SonLarý
yaðmürda Ters Donen
Yeni yiLda Hayatimdaki
O kýrýLacak sus
defterini durduðum
Duydum Ki
aðLamak bazý acýLara
Bereniz Kadar
Neþe Huzur doLu
hayatta 3 þeyden vazgeçmeyin
günaydin hayirli sabahlar
dünya üç günlüktür
Kimseyi sizi duasýna
Aþk GüzeL þey
Aþk o omuzuna
Tazecik ruHum var benim
yeni hafta size
sevginin ve saygýnýn
benim canimdan Çok
direk girmeyelim 2015 e
Kýrýk bir kalbi
Bugün de bitti iþte
BaðLanmaktan korkuyorum dedi
Küs oLduÐunuzda BiLe
eVinde Husur varsa
Saçimdaki KýrýkLarýn
Hollanda Sohbet odalarý
herkese günaydin
Bir þeyin altýndan
AnLayana
Elleme uyusun
sevgili iç sesim
Dostun evine giden yol
benim gunumu
Tebessüme hoþ geldýnýz
hayatýn kenarýný
2015 de
güLmekten yanaklarýn
hayatinizdaki gereksiz
islami mirc indir
Ben bir insani
Bu cuma aKþaminda
Baba sevgisi
insanlari kitap gibi
Erkek ve Kol çantasi
ÖyLe insanLar varký
en iyi ilaç
MutluLuðun formuLu
elini verene
herþeye canýný sýkma
Hüzün aðir geLir
cuma gecesi duasý
Canýnýn acýdýðýný Hissedersin
Kendine gel diyorlar
ekimi kasýmý boþ ver
MutLu olmak için sebep
akLýmdasýn derken
MutLu bir cumartesi
Hiç prenses gibi hissetmedim
Siz bana gülüyorsunuz
Ve unutmayýn
Tutacaðý yok ama
Uzaktan izlediðiniz o kadýn
günaydin mutlu pazarlar
BoL keyýfLi pazarlar
Pazar programim
mutlu bir pazar
kýpýr kýpýr PAZAR günü
susup içime atýyor olmam
2 ocak 2015
6 ay uyuma fýkrýný
Otostop çeksem durur mu dünya
Allah Herkesýn
Ýyi geceler caným derdin
Gülmekten sevmekten
Bu kadar uzak olup
Dünya biLe Dönuyorsa
Ben sana Hep Üþüyordum
SabahLarý hiç çekilmiyormuþum
sabahýnýz hayýýrLý gününüz aydýn
sevdiklerýmýzý koru
Ýplerim seni elinde olabilir
gülüþünün yerini tutamaz
askýya aldiðimýz
harika bir yil
sevgi saðLýk sabir
yeni bir yila girerken
yeni yilda çok biþey
2014 olarak uyuyucaðiniz
ey benim
rüyam oLsaydin
Senin Kalbine Aþk
cüma günü geldiði için
Sabýr Öyle bir
bana zarar verebilecek
Mevlid kandiliniz
Gösterdiðim sabýr ve anlayýþ
Bir insanýn vebaline girersen
Keþke belirsizlik
Doðduðumuz andan ölene kadar
Seni kaç kiþinin aradýðý
mutLuLuk sahip olduðunuz
Noktadan Sonra
amelsýz fikirden
Bilmelisin ki
yeni günde dilediðiniz
yeni bir haftaya
yeter ki yüreðinden


|

 Son Eklenenler

Yaþatmazlar :)
en güzel aile sözleri
en güzel hafta sonu mesajla
cuma ve günaydýn mesajlar
dini sabah mesajý
cuma sabahý mesajlarý
günaydýn mesajlarý facebo
resimli komik günaydýn mes
yeni baþlangýç mesajlarý
yeni hafta mesajlarý
yeni hafta mesajlarý facebo
iyi akþamlar mesajý
güzel akþam mesajlarý res
iyi akþamlar mesajlarý res
reel sözler
tepkili mesajlar
yeminli ask sozleri
çok fena aþk sözleri
mutlu hafta sonlarý mesajla
arkadaþa resimli gunaydin
Günaydýn mutlu haftasonu
hafta sonu mesajlarý komik
komik resimli hafta sonu mes
cuma mübarek mesajlarý res
cuma yeni mesajlar
cuma günü güzel sözler
cuma mesajlarý facede
patlayan sözler
sevgiliye agir sozler
gunaydin askim mesajlari res
peþembe günü Günaydýn m
perþembe mesajlarý resimli
günaydin mesajlari resimli
günaydýn capsleri
hayýrlý sabahlar

Baklmas Gerekenler

En kötüsünü yaþayan
HayirLi bir hafta
acýlardan kederlerden
Karatay'la-Hafýzaya Ýyi ge
Herkesin cumasý
Dað bu Takar mý
salaða yatanlar iyi de
Avucumun Ýçine
mirac kandili sozleri
Aþk-a dair umutlarýmý
Türk Bayraðý Ekran Resmi
Nefes almak
islami radyo
Pazar Menüsü
yeni bir yila girerken
burda sevgilimle
bu mesajý yayalým
Olmazdý zaten
haftanin ilk gününun
Mobil Ýslami Sohbet
askýya aldiðimýz
Öyle Garip Bir Dünya
Güzel dostluk sözleri
en iyi ilaç
Düþünün
bahattin Odun
Çarþamba günü sözleri
Dost ise
Mevlid kandiliniz
Köpek gibi
Baðýra baðýra aðlayacak
yeni cüma gününe
Þems-i Tebrizi yazilarý
Bir strajedi belirleyelim
Günaydýn mutlu haftasonu

Top 10 Konular

Rahmet Pýnarý AÐLATAN DU
Bereketiyle perþembe gunu
Ne güzeL demiþ þair
hisler aynasý cuma mesajlar
hafta sonu mesajý
yeni bir haftaya
Biraz deLi
dini sohbetli sözler
uzaktan seviyorum seni
Gece duasý
en güzel kapak sözler
Keyifli günler
arKamdan KonuþanLar
evine HoÞ geLdin
bir Çarþamba Sabahindan
Yazin Tuttuðum
Herkes Kendi iþine
Kardeþ demek
Sana sesleniyorum eyy 2015
her kýz eþinin
herþeyi bilene deðil
Yüreðinde sevgi olmayan
KoMiK sözler Facebook
içi fesat
sahur facebook mesajlari
Harika bir gün
içtiðim sigaranýn
iki yüzlü insan
yeni güne bismillah
Resimli Komik Sözler
Ýki kizin varsa
Limaný Yakalým
Boþ siLahtan deðil
cümartesi gününden
Cuma Mesajlarý 2015

Eğer zevkli ve güzel Sohbet etmek istiyorsan Türkiyenin en hızlı ve ücretsiz mobil mp3 şarkı arama sitesimizden,bedava müzik dinlerken Mircte Sohbet Farki ile 24 Saat Full Sohbet Radyo Yayını ve Chat ile Sohbet Odaları Seni Bekliyor ..

günün Sözü Küçük masraflardan kaçınmayın, bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır.Benjamin Franklin..

Mircte.Net @ Copyright © 2012 © 2017 Mircte Sohbet Odaları

Desing By eFe